dobrovolníci v dobroduši

"Dobrovolníci v Dobroduši" je akreditovaný dobrovolnický program, který nabízí dobrovolnickou pomoc lidem s duševním onemocněním. Pro zájemce nabízíme dva možné typy spolupráce, Dobrovolníci 1+1 a Komunitní dobrovolníci. Přečtěte si, kdo může být naším dobrovolníkem a co mu nabízíme.

  • První kontakt – emailem dobrovolnici.dobrodus@diakonie.cz,  telefonicky, osobně (domluvení termínu setkání)
  • Vstupní rozhovor (1-2x) – očekávání, motivace, zájmy a možnosti dobrovolníka, poskytnutí informací o projektu, o jeho poslání, průběhu, podmínkách a pravidlech spolupráce
  • Domluvení se na náplni dobrovolnické spolupráce (účast, příprava, realizace komunitních aktivit služby Následná péče Dobroduš, příprava a organizace benefičních a propagačních akcí, pomocné a administrativní neodborné práce atd.)
  • Podepsání smlouvy nebo ústní dohoda o spolupráci
  • Pravidelný kontakt s koordinátorem dobrovolníků a vykonávání dobrovolnické činnosti dle dohody

 

Stigma duševní nemoci