Klub líných turistů

dobrovolníci 1+1

Program 1+1 funguje na principu vzájemného obohacování skrze zážitky, zkušenosti, sounáležitost, jde o tzv. partnerství s pravidly, které zaštiťuje organizace. Dobrovolník je pro klienta podporou, zprostředkovává mu nové zážitky, témata a kontakt s běžným prostředím. Činnosti vymýšlí a provozuje dvojice dohromady tak, aby jim spolu bylo dobře.

Stigma duševní nemoci