komunitní dobrovolníci

Komunitní dobrovolníci se účastní komunitních akcí, které klienty podporují v rozvoji sociálních dovedností či zážitkovou formou posilují jejich odolnost a samostatnost (výlety do přírody, prezentace dovedností klientů, apod.). Pomáhají také s přípravou a realizací propagačních a benefičních akcí (Jarmark u Ludmily, benefiční koncerty, atd.).

Stigma duševní nemoci