Průběh spolupráce

 • První kontakt – emailem, telefonicky, osobně (domluvení termínu setkání)
 • Rozhovor (1-2x) – očekávání, motivace, zájmy a možnosti dobrovolníka, poskytnutí informací o projektu, o jeho poslání, průběhu, podmínkách a pravidlech spolupráce
 • Vstupní vzdělávání
 • Rozhovor po vstupním vzdělávání o další spolupráci či ukončení dosavadní spolupráce
 • Představení dobrovolníkovi potencionálního klienta
 • První samostatná schůzka
 • Vytvoření individuálního plánu (cílů a rozsahu spolupráce)
 • Realizace samostatného setkávání – setkávání, zápisy
 • Hodnotící schůzky (1x3měsíce)
 • Účast na supervizích (1x6týdnů)
 • Dobrovolná účast na průběžném vzdělávání na aktuální témata
 • Po 6-24 měsících ukončení spolupráce s daným klientem
 • Možno pokračovat s jiným klientem

Stigma duševní nemoci