Dne 5. prosince 2018 klienti, dobrovolníci a zaměstnanci služby následné péče Dobroduš spojili své síly a inspiraci a vyrobili krásné látkové tašky s malovanými vánočními vzory, svícínky a ozdoby na stromeček z bavlnky.

Akce byla podporována z projektu Řídím svůj život. Projekt je realizován díky finanční podpoře Evropské unie v rámci Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.     Logo OPZ barevn+ę

Stigma duševní nemoci