Online vánoční akce – 13. 12. 2021

Letos proběhl vánoční večírek vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci opět online. Akce proběhla přes aplikaci Zoom a stejně jako v minulém roce nás čekal bohatý kulturní program. Hrálo se na kytaru, zpívaly se koledy, následovala hra na flétnu a také na klavír, přednášely se básně a na závěr byla přečtena modlitba svatého Františka. Akce se podařila a všichni po ní byli vánočně naladěni.

Stigma duševní nemoci