Naše klientka s dobrovolnicí připravily dne 22. 5. 2019 výstavu, do které zakomponovaly své obrazy a básně. Akce se konala v sídle naší služby na Korunní ulici. Přišli další klienti i přátelé autorek. Panovala příjemná atmosféra, hosté byli v živém hovoru, prohlíželi si vystavená díla a poslouchali doprovodné klavírní skladby.

Stigma duševní nemoci