Zahradní slavnost
V červnu proběhla v Dobroduši Zahradní slavnost. Přišla celá řada klientů, přišli i někteří bývalí dobrovolníci. Jedne z klientů hrál na klávesy, k dispozici bylo občerstvení. Bylo možné hezky pohovořit a získat informace o novinkách v Dobroduši.

Stigma duševní nemoci