Zahradní slavnost
V červnu proběhla v Dobroduši Zahradní slavnost. Přišla celá řada klientů, přišli i někteří bývalí dobrovolníci. Jedne z klientů hrál na klávesy, k dispozici bylo občerstvení. Bylo možné hezky pohovořit a získat informace o novinkách v Dobroduši.

Akce byla podporována z projektu Řídím svůj život. Projekt je realizován díky finanční podpoře Evropské unie v rámci Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.     Logo OPZ barevn+ę

Stigma duševní nemoci