Dobroduš v přírodě

Prohlédněte si naše fotky z akcí, které pořádáme v rámci Dobroduše. Pravidelně vyrážíme do přírody s Klubem líných turistů (KLT) a absolvujeme i několikadenní výjezdy.

Stigma duševní nemoci