Dobroduš v přírodě

Prohlédněte si naše fotky z akcí, které pořádáme v rámci Dobroduše. Pravidelně vyrážíme do přírody s Klubem líných turistů (KLT) a absolvujeme i několikadenní výjezdy.

Akce byly v letech 2018 až 2021 podporovány z projektu Řídím svůj život,který je realizován díky finanční podpoře Evropské unie v rámci Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.  

Logo OPZ barevn+ę  

Stigma duševní nemoci