KLT Červený lom

Byly to dobrodružné 2 měsíce, kdy si každý musel ledasco odpustit a omezit. Velké omezení především v pohybu se však naštěstí nepodepsalo v našem prvním KLT po virové krizi.

  1. května 2020 jsme se po dlouhé době a dobrých ohlasech vydali již podruhé do Prokopského údolí, tentokrát náš cíl cesty byl Červený lom. Sraz jsme měli v Nových Butovicích, kde jsme se sešli v hojném počtu 7 klientů. Počasí nám přálo, čím hlouběji jsme se vnořovali do údolí, tím na nás přestalo rušné město působit a užívali jsme si přírodu okolo. První zastávka posloužila jako občerstvovací pauza, poseděli jsme chvilku na kamenech a povídali si. Po pauze jsme se vrátili zpět na hlavní stezku Prokopským údolím, kam jsme vstupovali už s vědomím, že nás čekají 4 km, naštěstí z mírného kopce. Kouzelným okamžikem byl průchod jeskyně, kde nebylo vidět na druhý konec. Celou cestu jsme si užívali a čerpali sílu z okolní atmosféry. Naše poslední zastávka byla u kamenolomu s jezírkem, které bylo velice fotogenické. Zpět jsme se vydali všichni spokojení a s myšlenkou lepších zítřků po koronakrizi.

Stigma duševní nemoci