Výlet  Klubu líných turistů do lázeňského města Poděbrady se uskutečnil 26. března a výletníků bylo šest. Prošli jsme si lázeňskou kolonádu, expozici Polabského muzea (zaměřenou hlavně na zemědělství a historii kraje) a také Památník Jiřího z Poděbrad. Žádný výlet nemůže být bez dobrého občerstvení,
a tak jsme i tuto část poctivě splnili. Těšíme se na viděnou zase na nějakém dalším zajímavém výletě!

Akce byla podporována z projektu Řídím svůj život. Projekt je realizován díky finanční podpoře Evropské unie v rámci Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.     Logo OPZ barevn+ę

Stigma duševní nemoci