Procházka adventní Prahou 13.12. 2019

Sešli jsme se před Dobroduší a vydali se směrem ke kostelu Sv. Ludmily, prohlédli jsme si betlém a pověděli si něco o historii kostela. Dalším kostelem byl na Karlově náměstí kostel Sv.Ignáce z Loyoli, kde jsme si prohlédli kostel uvnitř a opět si řekli něco o jeho historii. Nebylo to jednoduché, protože nás přehlušovala doprava.
Dalším našim cílem byl kostel Nejsvětější trojice, kde měli zamčeno, tak jsme vyrazili na Jungmanovo náměstí, kde v jedné části budovy vpravo od kostela Sv.Pany Marie Sněžné byla výstava betlémů, bylo jich opravdu hodně.
Po této prohlídce jsme se ocitly na Můstku, kde se část našich výletníků odpojil. A nadále jsme zůstali ve velice komorním počtu, ale pokračovali jsme směle dál. Naše výprava pokračovala přes kostel Sv. Jiljí, ke katedrále Sv. Klimenta, prohlédli jsme si kostel Sv. Salvátora. Poslední naší zastávkou byl kostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského, kde naše výprava skončila. Všichni jsme se rouzloučili s přáním krásného strávení svátků a šťastného nového roku.
Další výpravou  bude procházka po hranicích Prahy.

Stigma duševní nemoci