S KLT jsme měli výlet do kontaktní zoo ve Zvoli. Zúčastnilo se dohromady 6 klientů a 2 dobrovolníci. S klienty a dobrovolníky jsme společně jeli z Kačerova do Zvole, kde jsme se Zvolí prošli do kontaktní zoo. Klienti byli s návštěvou kontaktní zoo velmi spokojeni. Měli možnost se dozvědět spoustu nových věcí o exotických zvířatech a jejich chovu jak v kontaktní zoo nebo třeba ve velkých zoo parcích. Po celou dobu návštěvy (2,5 hodiny) se nám věnoval jeden z ošetřovatelů, který nám dovolil zvířata krmit a hladit. Klienti se často doptávali a měli velký zájem o zvířata a možnost jejich pohlazení či krmení. Po návštěvě jsme opět spolu jeli na Kačerov, kde jsme se rozloučili.

Akce byla podporována z projektu Řídím svůj život. Projekt je realizován díky finanční podpoře Evropské unie v rámci Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.     Logo OPZ barevn+ę

Stigma duševní nemoci