KLT – 19. 11. PŘÍRODNÍ PARK KUNRATICKÝ POTOK

Tentokrát jsme se sešli jak bylo ve zpravodaji na Kačerově, a vyrazili jsme na zastávku U Labutě, kde jsme vystoupili a šli kolem rybníka Labuť. Šli jsme po žluté stezce, kde jsme poté vstoupili do areálu Thomayerovi nemocnice, kde jsme hledali muflony. Naštěstí díky jednomu z klientů, který toto prostředí znal, to nebyl až tak velký problém. Pak jsme pokračovali podél Kunratického potoka za Ikemem až na rozcestí, kdy se dalo jít na zříceninu Nového hrádku, kde odpočíval Václav IV., 3 šli na zříceninu a 3 jsme šli pomalu na Dolnomlýnský rybník, kde jsme na zbytek počkali. Dále jsme se vydali na zastávku Kunratická škola, kde jsme pokračovali po změněné trase až k rybníku Šeberák, tam jsme sedli na 193 a jeli na Budějovickou, kde jsme se rozloučili.

Stigma duševní nemoci