S Klubem líných turistů jsme 23. října 2018 jeli výlet do minizoo v Chuchelském háji. Zúčastnili se 3 klienti a 1 dobrovolnice. S klienty a dobrovolnicí jsme společně jeli ze Smíchova do Velké Chuchle, kde jsme se procházkou, která měla asi 2 km, prošli do zmíněné minizoo. Procházka byla velmi hezká. Jde se lesem a v tuto roční dobu byly všude barvy, které podzim přináší. Cestou jsme šli i na vyhlídku, kde byl hezký výhled na závodiště a Velkou Chuchli. V minizoo jsme viděli spoustu lesních zvířat. Mohli jsme v klecích a ohradách vidět muflony, daňky, polární lišku, krkavce, kozy, ovce, divoká prasata, srnky a další. Následně jsme sešli do Malé Chuchle, kde jsme nastoupili na autobus, který přijel opět na Smíchovské nádraží, a tam jsme se rozloučili.

Akce byla podporována z projektu Řídím svůj život. Projekt je realizován díky finanční podpoře Evropské unie v rámci Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.     Logo OPZ barevn+ę

Stigma duševní nemoci