Naše novoroční kroky vedly z Horních Černošic do Všenor. Prošli jsme Vonoklasy a Krásnou strání. Užili jsme si vyhlídku na Karlické údolí a  Kulivou horu.

Stigma duševní nemoci