VÝJEZD S DOBRODUŠÍ 1. - 3. 10.2018

DO HORSKÉHO DOMOVA V HERLÍKOVICÍCH

v rámci projektu Ŕídím svůj život

Projekt je realizován díky finanční podpoře Evropské unie v rámci Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevn+ę

 Výjezdu se zúčastnilo 14 klientů, 6 pracovníků a 1 dobrovolník.

  1. den: Přijeli jsme autobusem do Strážného (nad Vrchlabím) a přesunuli se do Horského domova (cca 1 km). Po obědě byla komunita, kde jsme klienty seznámili s plánem a pravidly pobytu. Pak následoval volný program, kdy někteří šli na procházku po okolí (okruh cca 8 km), jiní hráli ping-pong či stolní fotbálek, další odpočívali, vybalovali. Po večeři jsme zpívali různé moderní i lidové písně v doprovodu kytary. Na kytaru hrál pan Jan. Program připravil spolu s pracovnicí Hankou. Po programu se promítal film.
  2. den: Po výborné snídaně byla ranní komunita, pak následoval volný program, kdy část lidí šlo na prohlídku místního kostela s návštěvou věže, další šli na procházku do nedalekého Strážného. Po obědě jsme se rozdělili do dvou skupin dle zájemců o delší či kratší výlet. Většina klientů (11) a čtyři pracovníci šli na cca 10 km dlouhý výlet z Horského domova do Vrchlabí a pak ze Špindlerovy Boudy do Špindlerova mlýna. Počasí bylo chladné a velmi větrné, ale nakonec byli všichni spokojeni. Cestou jsme se zastavili na Boudě u Bílého potoka na čaj a drobné občerstvení. Šlo opravdu o vysokohorskou turistiku se vším všudy a výlet nám přinesl nové zážitky a posilu, že jsme to všichni zvládli. Po návratu do Horského domova byla večeře, pak chvíli volný program (ping-pong, četba, odpočinek) a na závěr vědomostní test, připravený panem Jaroslavem a pracovnicí Terezou. V závěru večera se promítal tematický film o Hanči a Vrbatovi „Synové hor“.   
  3. den: Po snídani, byla ranní komunita, kde jsme hodnotili pobyt, do oběda následoval volný čas na balení, procházku či společenské hry a po oběde přesun k autobusu do strážného a odjezd do Prahy.

Výjezd přinesl spousty zážitků, možnost si zasportovat, posílit tělo i ducha, přinesl utužující pocit, že jsme zvládli náročné situace, přinesl nová přátelství a v neposlední řadě i stmelení týmu.

Stigma duševní nemoci