Výjezd Dobroduše 2019

Místo: Javorník na Šumavě, Hotel Krásná Vyhlídka

dne 7.10 - 10. 10. 2019

Počet klientů 13

Počet dobrovolníků 1

Počet pracovníků 6

Letošní výjezd byl ve znamení procházek a výletů. Dohromady jsme ušli zhruba 25 kilometrů. Pro mnohé to byla výzva, kterou ale zvládli a měli radost. Poslední den pršelo, takže jsme strávili většinu času v hotelu, kde jsme hráli deskové hry, fotbal v místním sále a odpoledne jsme hráli vědomostní, poznávací, kreativní a pohybovou hru, do které se zapojili všichni. Čtyři týmy plnily rozličných 16 úkolů a hodně nás to bavilo.

Večery byly prozpívané, díky kytarovému umění jednoho z klientů. Jednou jsme zabalení v bundách zpívali dokonce i u ohně. Měli jsme možnost vyslechnout poezii dalšího šikovného klienta, který sebou vzal svou literární tvorbu.

Program:

8:00 – 9:00 snídaně

9:30 – 10:00 komunitní setkání

10:00 – 12:00 procházka/hry/volno

12:30 – 14:00 oběd a odpočinek

14:00 – 17:30 výlet do přírody

18:00 – 19:30 večeře a odpočinek

19:30 – 20:30 večerní klub

20:30 a dál volný program

Pravidla

„Aby nám bylo dobře …“

  1. RESPEKT (k lidem i k majetku druhých)
  2. OHLEDUPLNOST (vnímám potřeby ostatních, nejsem tu sám)
  3. KOMUNIKACE a OTEVŘENOST (pokud mě něco trápí, něco řeším, řeknu to ostatním nebo klíčovému pracovníkovi)
  4. ZAPOJENÍ DO SPOLEČNÉHO PROGRAMU (jídlo, klubové aktivity)
  5. ZODPOVĚDNOST (znám své možnosti, vím, co zvládnu, kam trefím)
  6. NOČNÍ KLID (od 22:00)

Výjezd jsme zvládli téměř bez nehod a těšíme se na další rok.

 

Stigma duševní nemoci