Výjezd do Sloupu v Čechách 2017

Ve dnech 25.-27.9.2017 se uskutečnil pobytový výjezd pro klienty služby Dobroduš do Sloupu v Čechách. Z původních 19 přihlášených nakonec vyjelo 13 lidí a čtyři pracovníci. Byla zajištěna doprava soukromým dopravcem až na místo pobytu a zpět a ubytování v 2-3 lůžkových pokojích s plnou penzí. Celý pobyt financovaly Lesy ČR.

Program byl organizován formou strukturovaného zážitkového programu, ve kterém byl ponechán prostor pro vlastní volbu aktivit. Každý den ráno byla možnost se zúčastnit rozcvičky v přírodě. Po společné snídani bylo vždy komunitní setkání, které trvalo zpravidla 60-90 minut, kde měli účastníci nejen prostor pro dotazy a postřehy, mohli se také vzájemně poznávat a bavit se na společném tematickém (námořnickém) programu. Dostali i prostor pro reflexi, sdílení a povídání. Pracovníci navrhli účastníkům možnosti programu, které byly vázány na prostředí, v němž se pobyt realizoval.

Podtextem výjezdu byl slogan "Jsem kapitánem svého života". K tomuto jsme se po celou dobu tematicky vztahovali, přizpůsobili jsme i módu, kdy se dominantním oblečením stalo pruhované námořnické tričko.

Variantou byl na každý den výlet, volný program nebo připravený zážitkový program. V rámci zážitkového programu pracovníci uspořádali pro účastníky např. arteterapeutickou skupinu nebo hru v nedalekém lesním divadle, kde si měli účastníci možnost připravit a zahrát vlastní divadelní představení na téma známých českých pohádek. Projevila se úžasná kreativita a smysl pro humor všech účastníků.

Cílem výjezdu bylo posilování mezilidských vztahů a s tím spojených dovedností (komunikace, řešení zátěžových situací, spolupráce, respekt k druhým, solidarita) a předcházení pocitům osamělosti, kontakt s přírodou a se zdravým životním stylem (pravidelné stravování, pohyb, čistý vzduch, ticho), nové zážitky a zkušenosti.

Stigma duševní nemoci