Klub líných turistů

dobrovolníci 1+1

Program 1+1 funguje na principu vzájemného obohacování skrze zážitky, zkušenosti, sounáležitost, jde o tzv. partnerství s pravidly, které zaštiťuje organizace. Dobrovolník je pro klienta podporou, zprostředkovává mu nové zážitky, témata a kontakt s běžným prostředím. Činnosti vymýšlí a provozuje dvojice dohromady tak, aby jim spolu bylo dobře.

koordinátor dobrovolníků: Bc. Zuzana Beranová, tel. 730 852 857

e-mail:dobrovolnici.dobrodus@diakonieskp.cz

Pro další informace o dobrovolnickém projektu se můžete obrátit na vedoucího dobrovolnického projektu Mgr. Michala Peška, tel. 602 142 055; e-mail: michal.pesek@diakonieskp.cz

Stigma duševní nemoci