Činnost dobrovolníků

  • celkový objem času, který dobrovolníci věnují dobrovolnickému programu, by měl být 6-10 hodin měsíčně
  • nejvíce času věnují dobrovolníci setkávání s konkrétním klientem, člověkem s duševním onemocněním, nejlépe v jeho přirozeném prostředí,  do počtu hodin je však zahrnuto i dojíždění za klientem, psaní zápisů, docházení na supervize, docházení na koordinační schůzky, účast na průběžném vzdělávání a jiných aktivitách
  • společné činnosti vycházejí z dohody mezi klientem a dobrovolníkem. Mohou se spolu věnovat kulturním či sportovním aktivitám, procházkám, výletům, povídání, apod. 
  • dobrovolník může doprovodit uživatele na úřady, pomáhat mu s každodenními praktickými věcmi, vyřizovat běžné záležitosti
  • některé dvojice se spolu učí mnoha věcem – např. dobrovolník uživatele doučuje některý cizí jazyk, PC, nebo společně trénují některé dovednosti – cestování MHD, nakupování apod.
  • mohou se s uživatelem zapojovat do skupinových akcí
  • aktivity dvojice se odvíjí od vzájemné dohody mezi uživatelem, dobrovolníkem a koordinátorem (klíčovým pracovníkem uživatele)
  • dobrovolníci se účastní i pravidelných koordinačních schůzek a supervizí
  • obsah a forma spolupráce dobrovolníka s uživatelem jsou zaznamenávány průběžně v individuálních plánech

Stigma duševní nemoci