Podmínky spolupráce

 • věk nad 20 let pro spolupráci ve dvojici s jedním klientem
 • trestní bezúhonnost, závazek mlčenlivosti, zdravotní způsobilost, souhlas s uchováním osobních údajů
 • absolvování vstupního rozhovoru s koordinátorem a vstupního vzdělávání
 • podpis smlouvy o výkonu dobrovolnické činnosti na minimální dobu šesti měsíců
 • akceptace pravidel spolupráce s klientem
 • dodržuje podmínky spolupráce (pravidelně pomáhá s akcemi podle domluvy, nebo se schází s klientem dle vzájemné dohody, posílá zápisy, účastní se koordinačních schůzek a supervizí)

Průběh spolupráce

 • První kontakt – emailem, telefonicky, osobně (domluvení termínu setkání)
 • Rozhovor (1-2x) – očekávání, motivace, zájmy a možnosti dobrovolníka, poskytnutí informací o projektu, o jeho poslání, průběhu, podmínkách a pravidlech spolupráce
 • Vstupní vzdělávání
 • Rozhovor po vstupním vzdělávání o další spolupráci či ukončení dosavadní spolupráce
 • Představení dobrovolníkovi potencionálního klienta
 • První samostatná schůzka
 • Vytvoření individuálního plánu (cílů a rozsahu spolupráce)
 • Realizace samostatného setkávání – setkávání, zápisy
 • Hodnotící schůzky (1x3 měsíce)
 • Účast na supervizích (1x6 týdnů)
 • Dobrovolná účast na průběžném vzdělávání na aktuální témata
 • Po 6-24 měsících ukončení spolupráce s daným klientem
 • Možno pokračovat s jiným klientem

Vstupní vzdělávání 

 • Koná se 2-3x do roka, v rozsahu 16 hodin. Je pro výkon dobrovolnické činnosti povinné v programu 1+1 a je zdarma. V rámci vzdělávání získá zájemce o dobrovolnickou činnost potřebné informace z oblasti psychiatrie a sociální práce, definuje si roli dobrovolníka (čím je a čím není dobrovolník), vyzkouší si, jak reagovat na rizikové či obávané situace, důkladněji se seznámí s pravidly a průběhem budoucí spolupráce. Na vzdělávání se zájemci o dobrovolnictví také seznámí s problematikou duševní nemoci formou přednášky na téma psychiatrického minima, a setkají se s dlouhodobě spolupracujícími dobrovolníky, kteří hovoří o svých zkušenostech, zajímavými hosty jsou i lidé, kteří mají sami zkušenost s duševním onemocněním a otevřeně o tom hovoří. Je zde prostor na otázky a diskusi.
 • Účast na vzdělávání sebou nenese závazek uzavřít smlouvu mezi zájemcem a pracovníkem a obě strany mají čas zvážit svou další motivaci ke spolupráci. Pracovníci vycházejí z toho, jestli je zájemce vhodný pro další spolupráci, jestli má osobnostní předpoklady pro setkávání se s člověkem s duševním onemocněním (např. je stabilní, čitelný, komunikativní, má srozumitelnou motivaci, sám nemá projevy duševního onemocnění). Výsledek svého rozhodnutí obě strany předkládají na rozhovoru po vzdělávání. V případě, že se obě strany na další spolupráci domluví, dobrovolník podepisuje Smlouvu o výkonu dobrovolnické činnosti (před začátkem spolupráce s klientem).

koordinátor dobrovolníků: Bc.Zuzana Beranová, tel. 730 852 857

e-mail:dobrovolnici.dobrodus@diakonieskp.cz

 

Stigma duševní nemoci