PRINCIPY SPOLUPRÁCE

  • Program 1+1 funguje na principu vzájemného obohacování skrze zážitky, zkušenosti, sounáležitost, jde o tzv. partnerství s pravidly, které zaštiťuje organizace. Dobrovolník je pro klienta podporou, zprostředkovává mu nové zážitky, témata a kontakt s běžným prostředím.
  • Činnosti vymýšlí a provozuje dvojice dohromady tak, aby jim spolu bylo dobře. Dobrovolník nedělá nic, co by vnímal ze strany klienta či koordinátora (mimo rámec spolupráce) jako úkolování, přetěžování, využívání, nedělá nic, do čeho by byl tlačen, manipulován. Například u klienta služby neuklízí, sám nechodí nakupovat, sám klientovi nevaří, neslouží pouze jako pravidelný doprovod někam (na terapii, k lékaři, apod.), kde musí následně čekat, aj.
  • Dobrovolník nenabízí a neposkytuje psychoterapii, odborné poradenství, pečovatelskou nebo zdravotnickou službu ani jinou odbornou činnost.
  • Cíl, rozsah a forma spolupráce dvojice je definován v individuálních plánech.

 

Stigma duševní nemoci