komunitní dobrovolníci

Komunitní dobrovolníci se účastní komunitních akcí, které klienty podporují v rozvoji sociálních dovedností či zážitkovou formou posilují jejich odolnost a samostatnost (výlety do přírody, prezentace dovedností klientů, apod.). Pomáhají také s přípravou a realizací propagačních a benefičních akcí (Jarmark u Ludmily, benefiční koncerty, atd.).

koordinátor dobrovolníků: Bc. Zuzana Beranová, tel. 730 852 857

e-mail:dobrovolnici.dobrodus@diakonieskp.cz

Pro další informace o dobrovolnickém projektu se můžete obrátit na vedoucího dobrovolnického projektu Bc. Michala Peška, tel. 602 142 055; e-mail: michal.pesek@diakonieskp.cz

Stigma duševní nemoci