Činnost Komunitních dobrovolníků

  • celkový objem času, který dobrovolníci věnují dobrovolnickému programu je na individuální domluvě
  • dobrovolníci jsou v kontaktu s koordinátorem dobrovolníků a každý měsíc dostávají emailem seznam akcí, ze kterých si vybírají podle svých preferencí a časových možností
  • mohou se účastnit komunitních akcí, které klienty podporují v rozvoji sociálních dovedností či zážitkovou formou posilují jejich odolnost a samostatnost (výlety do přírody, prezentace dovedností klientů, apod.).
  • pomáhají s přípravou a realizací propagačních a benefičních akcí (Jarmark u Ludmily, benefiční koncerty, atd.)
  • mohou se účastnit průběžného vzdělávání dobrovolníků a akcí pouze pro dobrovolníky, kde mohou být v kontaktu s lidmi s podobnými hodnotami a zájmy (exkurze, přednášky, workshopy, posupervizní hospůdky, novoroční punč atd.)

Stigma duševní nemoci