Podmínky spolupráce

 • věk nad 18
 • trestní bezúhonnost, závazek mlčenlivosti, zdravotní způsobilost, souhlas s uchováním osobních údajů
 • absolvování vstupního rozhovoru s koordinátorem a vstupního vzdělávání
 • uzavření ústní dohody, nebo podpis smlouvy o výkonu dobrovolnické činnosti
 • akceptace pravidel spolupráce
 • dodržuje podmínky spolupráce (pravidelně pomáhá s akcemi podle domluvy, nebo vykonává dobrovolnickou činnost dle vzájemné dohody, je v kontaktu s koordinátorem dobrovolníků)

 

Průběh spolupráce

 • První kontakt – emailem, telefonicky, osobně (domluvení termínu setkání)
 • Vstupní rozhovor (1-2x) – očekávání, motivace, zájmy a možnosti dobrovolníka, poskytnutí informací o projektu, o jeho poslání, průběhu, podmínkách a pravidlech spolupráce
 • Domluvení se na náplni dobrovolnické spolupráce (účast, příprava, realizace komunitních aktivit služby Následná péče Dobroduš, příprava a organizace benefičních a propagačních akcí, pomocné a administrativní neodborné práce atd.)
 • Podepsání smlouvy nebo ústní dohoda o spolupráci
 • Pravidelný kontakt s koordinátorem dobrovolníků a vykonávání dobrovolnické činnosti dle dohody

koordinátor dobrovolníků: Bc. Zuzana Beranová, tel. 730 852 857

e-mail:dobrovolnici.dobrodus@diakonieskp.cz

Stigma duševní nemoci