Vstupní vzdělávání dobrovolníků

V pátek 12. a v sobotu 13. 11. proběhlo v Dobroduši další vstupní vzdělávání dobrovolníků do programu 1+1. Tito dobrovolníci se budou v budoucnu setkávat s jedním z našich klientů a trávit s ním volný čas. Celkem jsme proškolili 7 dobrovolníků. Součástí vzdělávání bylo psychologické minimum, modelové situace a zkušenosti dobrovolníka a jednoho klienta.

Stigma duševní nemoci