Průběžné vzdělávání – Krizová intervence

V pátek 23. 9. a v sobotu 24. 9. se dobrovolníci Dobroduše účastnili průběžného vzdělávání na téma Krizová intervence. Celé vzdělávání vedla PhDr. Anna Stodolová. Páteční den byl více o teorii a v sobotu si dobrovolníci pomocí skupinových prací a hraní modelových situací vyzkoušeli techniky krizové intervence i prakticky. Celé vzdělávání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře a dobrovolníci si odnesli spoustu zajímavých poznatků do budoucna!

 

Stigma duševní nemoci