Vstupní vzdělávání dobrovolníků 18. – 19. 6. 2021

Na dvoudenním vstupním vzdělávání jsme proškolili celkem osm nových dobrovolníků, kteří se zapojí do programu 1+1. Dobrovolníci si vyzkoušeli praktická cvičení (hra na hlasy, nácvik rizikových situací), debatovali o svém očekávání a obavách, a také si poslechli zkušenosti klienta a dobrovolníka.

Stigma duševní nemoci