Komunitní aktivity

Jedná se o akce, které jsou součástí individuálního plánu terapeutické práce s klientem. Klient spolu se svým klíčovým pracovníkem vytvoří společně odbornou přednášku, odpoledne zaměřené na nějaké téma, výlet, koncert, autorské čtení nebo náplň tvořivé dílny zaměřené tak, aby se této akce mohli účastnit další klienti služby, dobrovolníci služby, přátelé. Některá odpoledne jsou věnována promítání filmů.

Komunitní aktivity jsou realizovány díky finanční podpoře Evropské unie v rámci Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevn+ę   

Komunitní aktivity jsou podpořeny T-mobilem v rámci projektu "Mluvme spolu".

stažený soubor

Stigma duševní nemoci