Podpůrná skupina pro klienty

Skupina se koná pravidelně jednou za 14 dní, v délce 90 minut. Skupina je otevřená pro všechny klienty Následné péče Dobroduš, kteří splňují kritéria zapojení do skupiny. Skupinu vede sociální pracovník spolu s peer konzultantem. Tito pracovníci jsou odpovědni za přípravu, realizaci, vedení skupiny a motivaci klientů k účasti na skupině. Cílem je podpora klientů v překonávání úzkosti, předcházení osamělosti, podpora vzájemných interakcí, předávání zkušeností, sdílení informací, které mohou mít vliv na pozitivní změnu v jejich životě (např. oblasti zaměstnání, volného času, bydlení a mezilidských vtahů, apod.). V rámci skupiny mohou účastníci od ostatních členů získat podporu a naději v řešení náročných životních situací, mohou získat jiný pohled na problém, jinou zkušenost, pozitivní zpětnou vazbu, přijetí od ostatních a v neposlední řadě i lepší vztah sám k sobě.

Účast není povinná, nemusí být pravidelná. Na skupinu se zájemci přihlašují předem přes vedoucího skupiny. Složení skupiny může být proměnlivé, ale během doby fungování skupiny se vytvořilo stabilní jádro pravidelných účastníků a tím i stabilní vztahy umožňující důvěrné sdílení životních zkušeností. Noví účastníci skupiny se k tomuto jádru připojují a vnášejí nová témata. Témata přinášejí vždy účastníci dané skupiny podle aktuálních potřeb a zájmů. Sami se rozhodují, kterému tématu bude věnována zvýšená pozornost. Témata se nepřenáší do dalších skupin. Skupina nepracuje terapeuticky, nevěnuje se traumatům z minulosti, není cílem pracovat s emočně náročnými tématy. Skupina stojí na sdílení a předávání zkušeností účastníků skupiny, kteří se vzájemně podporují. Vedoucí skupiny vybízejí účastníky v aktivitě, podporují je v přinášení témat a vzájemné komunikaci. Pomáhají moderovat diskusi, udržovat strukturu skupiny a dodržovat pravidla skupiny.

Pro zapojení do podpůrné skupiny klientů je důležité, aby účastník splňoval následující kritéria. Účastník skupiny by měl:   

  • být schopný a ochotný zabývat se mezilidskými vztahy
  • být motivovaný mluvit o sobě s ostatními, být otevřený a poskytovat zpětnou vazbu ostatním
  • umět fungovat v rámci skupiny, mít zájem budovat interpersonální vztahy

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás.

Stigma duševní nemoci