Podpůrná skupina pro klienty

Skupina se koná pravidelně jednou za 14 dní, v délce 90 minut. Skupina je otevřená pro všechny klienty Následné péče Dobroduš, kteří splňují kritéria zapojení do skupiny. Viz. kritéria zapojení do skupiny. Skupinu vede jeden sociální pracovník spolu s peer konzultantem. Tito pracovníci jsou odpovědni za přípravu, realizaci, vedení skupiny a motivaci klientů k účasti na skupině. Cílem je podporovat klienty v překonávání úzkosti a osamělosti, podporovat je vstupovat do kontaktu s ostatními lidmi. Dále pak sdílet informace, které mohou mít vliv na pozitivní změnu v jejich životě v oblasti zaměstnání, volného času, bydlení a mezilidských vtahů. V rámci skupiny mohou získat podporu a naději od dalších členů skupiny v obtížných životních situacích, jiný pohled na problém, jinou zkušenost, pozitivní zpětnou vazbu. Účastníci nemusí chodit pravidelně. Je na nich, jestli se setkání zúčastní nebo ne. Na skupinu se předem přihlašují přes vedoucí skupiny. Složení skupiny je pokaždé jiné, ale během doby trvání této skupiny se vytvořilo stabilní jádro pravidelných účastníků a tím i stabilní vztahy umožňující důvěrné sdílení životních zkušeností. Noví účastníci skupiny se k tomuto jádru připojují a vnášejí nová témata. Témata přinášejí vždy účastníci konkrétní skupiny podle aktuálních potřeb a zájmů. Sami se rozhodují, kterému tématu bude věnována pozornost. Téma skupiny se během skupiny vždy uzavře. Témata se nepřenáší do dalších skupin. Skupina nepracuje terapeuticky s traumaty z minulosti. Skupina stojí na sdílení a předávání zkušeností účastníků skupiny, kteří se vzájemně podporují. Vedoucí skupiny podporují účastníky v aktivitě, vyjadřování svých témat a komunikaci. Pomáhají moderovat diskusi, udržovat strukturu skupiny a dodržovat pravidla skupiny.

Pro zapojení do podpůrné skupiny klientů je důležité, aby účastník splňoval následující kritéria.

Účastník skupiny by měl:   

  • být schopný a ochotný zabývat se mezilidskými vztahy
  • být motivovaný mluvit o sobě s ostatními, otevřený a poskytovat zpětnou vazbu ostatním
  • mít patřičnou úroveň komunikačních dovedností
  • umět fungovat v rámci skupiny, mít zájem budovat interpersonální vztahy

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás.

Stigma duševní nemoci