Zprostředkování sociálního kontaktu

Nabízíme aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí.
Jedná se o činnosti umožňující navazování dalších sociálních vztahů.

  • Zapojení dobrovolníků do činnosti služby a jejich podpora klientů. Vztah klienta s dobrovolníkem je jednou z možných forem kontaktu se společenským prostředím a je specifikem této služby.
  • Skupinové a komunitní aktivity (kluby, tematické večery, výlety, podpůrná skupina). Cílem je posilování mezilidských vztahů a s tím spojených dovedností (komunikace, řešení zátěžových situací, spolupráce, respekt k druhým, solidarita, sounáležitost), předcházení pocitům osamělosti a rozšíření denních aktivit.
  • Podpora klienta v kontaktu s dalšími sociálně-zdravotnickými službami
  • Podpora klienta v kontaktu s přirozenou podpůrnou sítí (rodinou a jinými blízkými osobami)
  • Podpora klienta v obnovení dřívějších sociálních kontaktů

Stigma duševní nemoci