Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Nabízíme následující činnosti:

  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí - podpora při jednání s úřady, lékaři, apod.
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování.

Stigma duševní nemoci