Do Dobroduše přicházejí noví odborníci na duševní zdraví.

Peer konzultanti

(z anglického peer – ve smyslu vrstevník či rovnocenný partner)

letak peer konzultant Dobroduse

Jsou to lidé, kteří sami zápasili s duševním onemocněním a vším, co k tomu patří (bezmoc, úzkosti, neporozumění od okolí, samota, aj.). Získali však náhled na to, co se s nimi děje a objevili způsob, jak příznakům nemoci nepodlehnout, ale naučit se s nimi žít. Mají sílu a chuť podpořit ostatní v podobně náročných situacích, které třeba sami zažili.

Předávají zkušenosti se zvládáním duševní nemoci.

Dávají psychickou podporu v náročných situacích, které jsou s nemocí spojeny.

Přinášejí naději na spokojenější život.

Klienti často nejsou schopni opustit svoji domácnost a vyhledat např. ambulantní služby. Peer konzultanti  dochází také za klienty v případě jejich hospitalizace. Tím se může zkrátit délka hospitalizace klientů a jejich rychlejší stabilizace, zotavení a návrat domů.

V zemích s vyspělým systémem služeb pro lidi s duševním onemocněním jsou peer konzultanti již běžnou součástí odborných týmů. Ve službě Následná péče Dobroduš nově pracují dva peer konzultanti, a to jako plnohodnotní členové profesionálního týmu. Mají doplněné vzdělání, pracují s klientem individuálně, podílejí se na vedení společných akcí, podpůrných skupin a motivačních programů.

Naši kolegové PEER konzultanti:

Tereza Virtová

středa a čtvrtek 14:00 – 18:00 h

Email: virtova@diakonieskp.cz, tel. 730 852 870

Filip Wellemín

pondělí a úterý 8:00 - 14:00 h

Email: wellemin@diakonieskp.cz, tel. 730 852 869

 

Stigma duševní nemoci