Psychoterapie

 individuální, párová a skupinová

Díky terapii se mohou klienti vyrovnat s mnohdy silně pohnutými událostmi z minulosti a dosáhnout osobního náhledu na vlastní život a události v něm tak, aby znovu nabyli pocit naděje, že jsou to právě oni, kteří řídí svůj život. V rozhovoru s psychoterapeutem má klient možnost dosáhnout optimálního rozvoje osobnosti a odstranění resp. zmírnění psychického utrpení.

Pozvolným nabýváním důvěry ve vlastní zdroje klient vstupuje na cestu vedoucí ke zlepšení jeho sociálního fungování a přijmutí vlastní, jedinečné osobnosti se specifiky, kterých si je vědom, je s nimi v souladu a zná své možnosti a hranice a umí je v kontaktu se sociálním prostředím využívat.

terapeutické přístupy: KBT, expoziční terapie, DBTpři léčbě hraniční poruchy osobnosti a integrativní terapie, která spojuje více psychoterapeutických směrů

 

 

 

Stigma duševní nemoci