Sociálně terapeutické činnosti

Nabízíme sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování. Jedná se o následující aktivity:

  • rozhovor směřující ke zmapování potřeb uživatele služby
  • poskytování poradenství
  • zprostředkování kontaktu s dalšími poskytovateli sociálních služeb (pokud jde o službu, kterou my neposkytujeme)
  • poskytnutí informace, rady a nasměrování, jak situaci řešit, změnit, nebo vydržet
  • podpora a doprovázení v dlouhodobé nemoci či jiné obtížné situaci
  • nácvik běžných, sociálních a technických dovedností, jako je hospodaření s penězi, vytváření rozpočtu, práce s mobilním telefonem, práce na PC, ovládání elektroniky, péče o sebe, apod. Získání a rozvíjení sociálních kompetencí jde ruku v ruce s překonáváním sociální izolace.

Stigma duševní nemoci