jsme určeni pro vás?

Cílová skupina, pro kterou je služba určena (všechna kritéria musí být splněna současně)

  • lidé se závažným duševním onemocněním, kteří žijí na území Prahy, starší 19 let, jejichž duševní stav umožňuje komunikaci a spolupráci v rámci pravidel služby; zpravidla se jedná o duševní onemocnění z okruhu psychóz a afektivních poruch, případně poruch neurotických a poruch osobnosti

  • lidé, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením z důvodu omezené schopnosti znovu se zapojit do běžných společenských kontaktů v okolním světě

  • lidé, kteří nemají dostupné zdroje, které by vedly k řešení jejich situace, jedná se jak o zdroje vnitřní, tj. možnosti, dovednosti a schopnosti osoby a zdroje vnější, kterými je zejména podpora rodiny, přátel, či dalších blízkých osob

Stigma duševní nemoci