Poslání služby

Následná péče Dobroduš - Diakonie ČCE - SKP v Praze pomáhá dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním zapojit se do společnosti a přispívá k zotavení z duševní nemoci. Smyslem služby je podporovat tyto lidi v rozvoji dovedností, které jim pomohou vypořádat se s nároky okolí a podpoří je v osobním růstu. Jde zejména o podporu v oblasti vztahů, podporu samostatnosti a schopnosti řešit zátěžové situace, přispívat k aktivnímu trávení volného času a zařazení do běžného společenského života. Služba vychází z potřeb klientů, jsou respektovány jejich názory a svobodná vůle. Služba je poskytována v hlavním městě Praha.

Cíle služby

  • Rozšiřovat sociální kontakty, podporovat okolní vztahy u lidí s duševním onemocněním.
  • Pomoci jim naplnit smysluplně volný čas, zapojit je do konstruktivního a aktivního plánování svého času.
  • Trénovat překonávání překážek a nástrah, které se objevují v běžném životě a podporovat je při hledání řešení sociální situace (bydlení, zaměstnání, finanční situace).
  • Vytvářet příležitosti k osobní angažovanosti osob s duševním onemocněním: zapojovat se do komunity, vyměňovat si názory s ostatními, spoluprožívat a ovlivňovat dění kolem sebe.

Principy poskytování služby

  • Dobrovolnost: Poskytování služby je vázáno na dobrovolnost a zájem klienta účastnit se jí.
  • Přístup orientovaný na klienta: Reagujeme v souladu s potřebami klienta a dohodou o naší pomoci. Pomáháme klientovi formulovat jeho přání a potřeby a na tato přání a potřeby reagujeme.
  • Respekt ke klientovi: Spolupráce je založena na respektu k individualitě klienta služby. Není přípustná jakákoli diskriminace klienta vůči jeho rase, pohlaví, národnosti, sexuální orientaci, náboženskému a politickému přesvědčení, příslušnosti k etnické skupině, atd.
  • Bezplatnost: Zapojení do služby je bezplatné.

Stigma duševní nemoci