Přinášet lidem radost přináší zároveň radost nám..

V dubnu 2020 jsme se rozhodli provést dotazníkové šetření s našimi dobrovolníky, kdy jsme se chtěli dozvědět se víc o jejich pohledu na dobrovolnictví v Dobroduši. Rozeslali jsme tedy dotazník se čtyřmi otevřenými otázkami a zde přinášíme výčet jejich odpovědí.

Otázka 1 – Co Vám dobrovolnictví v životě přináší?

 • Nové zážitky a zkušenosti, pocit smysluplnosti
 • Radost, poznání, potkávání se
 • Příjemný pocit, že někomu pomáhám
 • Radost, pocit sounáležitosti a naplnění. Těším se na supervize, dost se toho tam mohu naučit a zároveň je tam bezva parta. A v Dobroduši ke mně hezky vybrali klienta, máme podobné zájmy, je milý a veselý, opravdu se vždy na společně strávený čas těším. On se učí ode mne, ale také já od něj - zatímco já jsem zaměřená na výkon, on dělá všechno pomalu a dovede si třeba vychutnávat jídlo a vůni růží. Je to osvěžující změna v jinak uspěchaném světě.
 • Díky dobrovolničení aktivně pomáhám a věnuji se něčemu, co má smysl.
 • Pocit, že můžu konstruktivně trávit volný čas, poznat nové lidi, jít za komfortní zónu, pocit, že můžu někomu pomoci poznat to samé
 • Dobrovolnictví mi přináší zážitky, se kterými se v běžném životě často nepotkám. Dokážou být nadprůměrně pozitivní, protože jsou opravdu upřímné a jaksi odříznuté od dnešní umělé a přehnaně rychlé doby. Jindy mohou být naopak kontroverzní až nepříjemné, v každém případě jsou často neobyčejné a přináší mi možnost konfrontovat vlastní realitu s pohledem jiných lidí. Někdy si díky tomu můžu uvědomovat naše odlišnosti, jindy naopak to, jak moc toho máme společné. Dobrovolnictví mi umožňuje trávit čas smysluplně, protože vím, že moje společnost někomu opravdu přináší radost. Přinášet lidem radost přináší zároveň radost nám. To je podle mého důvod, proč tím tolik z nás rádo tráví svůj "volný" čas.

Otázka 2 – Jak vám dobrovolnictví pomohlo ve Vaší profesi/studiu?

 • Naučilo mě lépe se vcítit do ostatních, odlišovat nepodstatné věci od podstatných
 • Rozšíření obzorů, zrušit nálepkování, informace o možnostech péče
 • Neřekla bych, že to byla bohatá zkušenost pro moje studium, ale to pravé díky tomu, že klienti jsou dobře zaléčení a stabilizovaní a nevykazují patologické příznaky :)
 • Jde o velmi bohatou zkušenost nejen pro profesi, či studium, ale také především úžasná zkušenost pro každodenní komunikaci s lidmi.
 • Time management, komunikace, asertivita, schopnost plánovat a dělat kompromisy
 • Rozhodně mi to pomohlo. Viděla jsem příkladné fungování služby následné péče. A věřím, že já sama se rozhodně budu cítit jistější při práci s klienty. Také si cvičím svůj styl vystupování - mám tím na mysli například a laskavé, ale pevné stanovení hranic.
 • Abych pravdu řekla, dobrovolnictví přináší mému studiu smysl. České školství samo o sobě moc prakticky založené není, a proto je potřeba si tuto oblast naplňovat samostatně. Dobrovolnictví mi pomáhá lépe porozumět a fixovat si znalosti, které by jinak byly pouze zajímavou básničkou. Hlavně mi ale ukazují, kterými cestami se dát chci, a kterými třeba naopak ne.

Otázka 3 – Změnil se Váš pohled na lidi s duševním onemocněním po tom, co jste se stali dobrovolníkem?

 • Myslím, že se mi daří jim lépe porozumět.
 • Určitě se zlepšil, ovšem mám velmi spolupracující a příjemnou klientku, takže to není složité.
 • Neměla jsem žádné předsudky vůči lidem s duševní poruchou osobnosti a jenom jsem se v tom utvrdila.
 • Spíše než změnil, řekla bych, že mi zkušenost nepřetržitě rozšiřuje obzory, zvyšuje empatii a soucit vůči ostatním, stejně tak jako k sobě samé.
 • Určitě. Jedním z cílů bylo poznat, jaký lidé s duševním onemocněním jsou. Myslím, že je to nepřenositelná zkušenost.
 • Kvůli zkušenosti z blízké rodiny se toto asi říct nedá. Pomáhá mi ale lépe chápat lidi s některými konkrétními onemocněními, které jsem si neuměla představit.
 • Nezměnil. Měla jsem s nimi zkušenosti už dříve. Ale je pro mě moc hezké, když mohu být užitečná.

Otázka 4 – Co se Vám líbí na Dobroduši?

 • Velmi milé a pozitivní prostředí, vstřícný a zároveň profesionální přístup
 • Ochota, pravdivost, zakotvení v širším týmu
 • Baví mě spolupráce s mou klientkou a vážím si vstřícnosti a podpory ze strany mé koordinátorky Lidky
 • Dobroduš je profesionální služba poskytující profesionální péči těm, kteří to nejvíce potřebují. Velmi se mi líbí zájem celého týmu Dobroduše o podporu lidí s duševním onemocněním, stejně tak mě těší zájem dobrovolníků a jejich snaha vykonávat dobrou věc.
 • Komunita, přátelskost, domáckost, možnost říct si kdykoli o pomoc
 • Líbí se mi osobní přístup všech pracovníků k dobrovolníkům. Prostředí je vždy příjemné a všichni jsou na sebe milí. Zároveň se mi líbí, že Dobroduš na nikoho nijak netlačí a plně respektuje naše časové možnosti. Myslím, že Dobroduš je plná iniciativních lidí, a díky tomu jsou akce, kterých se můžeme zúčastnit, často velmi rozmanité.
 • Je tam parta prima lidí. Chodím tam velice ráda. Je tam vážně skvělá podpora, podmínky jsou tak pěkně nastavené, že se v nich cítím naprosto bezpečně. Uvědomila jsem si, jak je tato činnost prospěšná, když jsem klientovi například pomohla vyřídit si legitimaci v knihovně a naučila jsem ho, se tam pohybovat a on si od té doby sám může půjčovat knihy a hudbu a udělalo mu to velkou radost. Obrovsky oceňuji také úvodní zaškolení a možnost odborných konzultací na pravidelných supervizích i prakticky kdykoliv, pokud bych potřebovala.

 

 

 

Stigma duševní nemoci