Kdo je náš dobrovolník?

 • je důležitou součástí týmu Dobroduše
 • „obyčejný" člověk, který chce dělat neobyčejné věci
 • vykonává činnost ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu
 • člověk starší 18ti let
 • věnuje svůj čas činnostem, které vyplývají z dobrovolnického projektu Dobroduše, buď v programu 1+1 nebo v programu Komunitní dobrovolníci
 • respektuje podmínky a pravidla spolupráce
 • má vhodné osobnostní předpoklady k výkonu dobrovolnické činnosti v Dobroduši (např. je stabilní, čitelný, komunikativní, má srozumitelnou motivaci, spolehlivý, sám nemá projevy duševního onemocnění)
 • dobrovolník může, ale i nemusí mít praxi v oblasti sociálních služeb, důležitý je pozitivní přístup k lidem a chuť se zapojit
 • dobrovolník vidí osobnost člověka, nikoliv nemoc

Co dobrovolníkům nabízíme?

 • zdarma vstupní vzdělávání a osvědčení o tomto kurzu
 • individuální a odborné vedení po celou dobu spolupráce
 • osvědčení o dlouhodobé dobrovolnické činnosti
 • dobrovolník je součástí vstřícného a přátelského týmu, v organizaci s dlouholetou tradicí, poznává nové lidi, získává jedinečné zážitky
 • získává zkušenosti z oblasti sociální práce a může si trénovat některé dovednosti pro své budoucí povolání
 • je pojištěn při výkonu dobrovolnické činnosti
 • věnuje se smysluplné aktivitě a je podporou pro lidi, kteří to skutečně potřebují

Stigma duševní nemoci